Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına Yönelik Talepler Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Kurumumuza ilgili kişilerin ad ve soyadları ile arama motorları üzerinden yapacakları aramalar neticesinde çıkan sonuçların indekslenmeyecek şekilde teknik düzenlemeye tabi tutulması hususunda iletilen ve “Unutulma Hakkı” kapsamında değerlendirilmesi talep edilen başvuruların Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde Kurulun 23.06.2020 tarih ve 2020/481 sayılı Kararı ile; Kurumumuza intikal eden başvurulara konu “Unutulma Hakkı”nın bir üst …

Hukuk muhakemeleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun paketi yasalaştı

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne göre, duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli yapılması halleri arasına, “yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması” hali de eklenecek. Bu durumda, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

20.03.2020 tarihinde TBMM’ye Sunulan Kanun Teklifi: * Hukuk yargılamasında ses ve görüntü sisteminin kullanılması(m.149) * Bozmadan sonra ıslah olmayacağına ilişkin İBK’nın değiştirilerek, bunun mümkün kılınması(m.177) * Sözlü yargılamanın tebliği zorunluluğunun kaldırılması ve tahkikatın bittiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilebilmesi (m.186) * Ticari defterlerle ispat bakımından tartışmalı “ilgili hususta hiç bir kayıt içermemesi” ibaresinin “diğer tarafın ticari …

İmar Affı/Barışı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İMAR AFFI/BARIŞI NEDİR? İmar mevzuatına veya ruhsatına aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların sorunlarının çözülmesidir. Hedef vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmak. İMAR AFFI/BARIŞINDAN HANGİ YAPILAR FAYDALANACAK? 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı …

“Kısa çalışma ödeneği” nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel …