Büromuz, hizmetlerini müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeye ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunma konusunda çok kararlıdır. 

Bu nedenle müvekkillerimizin ihtiyaçlarına daha doğru ve etkin bir şekilde cevap verebilmek için onların faaliyet gösterdiği sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Şirketler Hukuku ve Danışmanlık

Hizmetimiz kapsamında şirketlerin kuruluşundan, yönetim kurulu karar taslaklarının hazırlanması, genel kurul toplantılarının yapılması gibi zorunlu işlemlerin yürütülmesi gibi her türlü aşamada müvekkillere destek verilmektedir.

Şirket çalışmalarınızı hukuki düzenlemelere uygun ve güvenilir halde yürütmenize yardımcı oluyoruz.

Müvekkil şirketlerin günlük faaliyetlerinde karşılaştıkları her türlü hukuki sorunların çözümünde yardımcı olunmaktadır. Bu bağlamda her türlü sözleşmenin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin incelenmesi, revize edilmesi ve müzakeresi tarafımızca yapılır. Bunun yanında büromuz şirketlerin karşılaştıkları sermaye artırımları, halka açılma, tür değiştirme gibi hukuksal işlemleri yürüterek ilgili süreçlerin hukuka uygun bir şekilde yönetilmesinde müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

İnşaat Hukuku

Hizmetimiz kapsamında şirketlerin kuruluşundan, yönetim kurulu karar taslaklarının hazırlanması, genel kurul toplantılarının yapılması gibi zorunlu işlemlerin yürütülmesi gibi her türlü aşamada müvekkillere destek verilmektedir.

Şirket çalışmalarınızı hukuki düzenlemelere uygun ve güvenilir halde yürütmenize yardımcı oluyoruz.

Müvekkil şirketlerin günlük faaliyetlerinde karşılaştıkları her türlü hukuki sorunların çözümünde yardımcı olunmaktadır. Bu bağlamda her türlü sözleşmenin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin incelenmesi, revize edilmesi ve müzakeresi tarafımızca yapılır. Bunun yanında büromuz şirketlerin karşılaştıkları sermaye artırımları, halka açılma, tür değiştirme gibi hukuksal işlemleri yürüterek ilgili süreçlerin hukuka uygun bir şekilde yönetilmesinde müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

İmar Hukuku

Hizmetimiz kapsamında şirketlerin kuruluşundan, yönetim kurulu karar taslaklarının hazırlanması, genel kurul toplantılarının yapılması gibi zorunlu işlemlerin yürütülmesi gibi her türlü aşamada müvekkillere destek verilmektedir.

Şirket çalışmalarınızı hukuki düzenlemelere uygun ve güvenilir halde yürütmenize yardımcı oluyoruz.

Müvekkil şirketlerin günlük faaliyetlerinde karşılaştıkları her türlü hukuki sorunların çözümünde yardımcı olunmaktadır. Bu bağlamda her türlü sözleşmenin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin incelenmesi, revize edilmesi ve müzakeresi tarafımızca yapılır. Bunun yanında büromuz şirketlerin karşılaştıkları sermaye artırımları, halka açılma, tür değiştirme gibi hukuksal işlemleri yürüterek ilgili süreçlerin hukuka uygun bir şekilde yönetilmesinde müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

Enerji Hukuku

Elektrik, doğalgaz ve petrol piyasalarında yapılan her türlü enerji yatırımına yönelik çeşitli konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Yine Büromuz enerji piyasasında yapılan özelleştirmeler, arazi tahsisleri, yenilenebilir enerji ve diğer enerji yatırımları için mevcut teşvikler, üretim, OSB üretim, otoprodüktör, otoprodüktör grubu, toptan satış, dağıtım, OSB dağıtım, perakende satış, ithalat, ihracat depolama, CNG, bayilik, taşıma, madeni yağ, serbest kullanıcı, rafinerici, işleme tipi lisanslandırmalar, proje finansmanı, lisans devirleri, fiyatlandırma ve tarife uygulamaları, ikili, grup, yerel ve sınır ötesi enerji satış sözleşmeleri, alt-yapı paylaşımı ve benzer pek çok konuda danışmanlık hizmeti sunmakta ve müvekkillerine EPDK nezdinde yapılacak işlemler konusunda temsil hizmeti vermektedir.

Ayrıca büromuz enerji yatırımcılarına vergi konuları da dahil olmak üzere karşılaştıkları idari yaptırım ve hukuki uyuşmazlıkların çözümünde, idari makamlar, tahkim kurulları ve mahkemeler önünde temsil hizmeti de sunmaktadır.

Şirket çalışmalarınızı hukuki düzenlemelere uygun ve güvenilir halde yürütmenize yardımcı oluyoruz.

Müvekkil şirketlerin günlük faaliyetlerinde karşılaştıkları her türlü hukuki sorunların çözümünde yardımcı olunmaktadır. Bu bağlamda her türlü sözleşmenin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin incelenmesi, revize edilmesi ve müzakeresi tarafımızca yapılır. Bunun yanında büromuz şirketlerin karşılaştıkları sermaye artırımları, halka açılma, tür değiştirme gibi hukuksal işlemleri yürüterek ilgili süreçlerin hukuka uygun bir şekilde yönetilmesinde müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

Özel Sigorta Hukuku

Büromuz kurulduğu günden şu ana kadar birçok sigorta şirketinin bölge Avukatlığını yönetmektedir.Bu birikimimizle sigorta hukuku alanında profesyonel iş anlayışıyla genel danışmanlık ve kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketleri, sigorta brokerları ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalı ve diğer poliçe lehtarlarına ihtiyaçları çerçevesinde birçok konuda yasal takip ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Birleşme Devralmalar

Birleşme ve devralmalar alanında deneyimli avukatlarıyla büyük ve küçük ölçekli şirketlere, yatırım fonlarına, yeni kurulan şirketlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Birleşme ve devralma hizmetleri dâhilinde müvekkillerimize hisse ve malvarlığı satışı sürecinde hukuki destek sağlanmakta ve bu kapsamda hukuki inceleme, satış sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi konusunda ve imza, kapanış ve kapanış sonrası döneme ilişkin danışmanlık verilmektedir. Birleşme ve devralma hizmetlerimiz; grup içi veya grup dışı, halka kapalı veya halka açık şirketlerde yeniden yapılandırma, birleşme ve kısmi ve tam bölünme işlemlerinin ilgili resmi merciler önünde yürütülmesi, takibi, bu süreçte her türlü gerekli belge ve sözleşmenin hazırlanması hizmetlerini kapsamaktadır. Aynı zamanda birleşme ve devralma işlemi sonucunda kurulacak yeni ortaklık yapısının oluşturulması, ortaklık ilişkilerinin, çıkış haklarının düzenlenmesine ilişkin müvekkillere ilgili sözleşme ve belgelerin hazırlanmasında stratejik ve hukuki destek verilmektedir.

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku ,hasta hakları,sağlık çalışanlarının hakları, hekimlerin idari, cezai ve hukuki sorumlulukları, özel sağlık kuruluşları ve idare arasında meydana gelen uyuşmazlıkları, sağlık mevzuatı çerçevesinde yapılan düzenlemeler gibi hususları da içermektedir. Hekimlerin sorumlukları bakımından özel düzenlemeler kısıtlı şekilde mevzuatımızda bulunmakta birlikte Türk Ceza Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda bulunan genel hükümler hekimlerin sorumluluklarının belirlenmesi bakımından uygulama alanı bulmaktadır.

Büromuz kamu ve özel sektörde çalışan sağlık personellerinin ve hekimlerin tıbbi uygulama hatalarından –MALPRAKTİS- doğan hukuki ve cezai sorumlulukları ile ilgili sağlık hukukunda ehil kadrosu ile sağlık personellerine, hastalara, hekimlere ve özel sağlık kuruluşlarına avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Basın Hukuku

Basın hukuku ile ilgili sponsor sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması, yazılı, görsel ve işitsel medya organları ile RTÜK ve diğer idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibi, dizi ve film yapim ve lisans anlasmalarinin hazirlanmasi ve denetlenmesi medya organları kanalıyla yapılan yazili ve görsel basin yoluyla kisilik haklarinin ve telif haklarinin ihlali durumlarinin tespiti ve gerekli müdahalelerin yapilmasi gerek tazminat hukuku açısından gerek tekzip başvuruları açısından uğranılan zararın tazmininin sağlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi gibi bir çok alanda müvekkillerinin hukuki menfaatlerini koruma altına almak için gereken her türlü çalışma yapılmaktadır.

Bilişim Hukuku

Yasada açıklanan bilişim teknolojileri yöntemleriyle işlenen suçları incelemektedir.

Her ne kadar güvenlik sağlanmadığından ötürü herhangi bir bilişim sistemine izinsiz olarak erişmek ve verileri değiştirmek-silmek kanunen suç sayılmaktadır. Bilişim suçları nedeniyle verileri silinen veya değiştirilen kişiler savcılıklara suç duyurusunda bulunabilirler .Bu suç ile ilgili dosya incelendiğinde, olayın incelenmesi , dijital verilerin,delillerin değerlendirilmesi, sağlık bir şekilde doğru yönlendirmeler yapabilmek için avukatın teknik donanımı bilgi birikimi önemlidir.Büromuz Bilişim Hukukunun uygulanmasında mahkemelerde ve soruşturma aşamalarında savunma ve danışmanlık alanında hizmete vermektedir.

Soru ve görüşleriniz için