Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

20.03.2020 tarihinde TBMM’ye Sunulan Kanun Teklifi: * Hukuk yargılamasında ses ve görüntü sisteminin kullanılması(m.149) * Bozmadan sonra ıslah olmayacağına ilişkin İBK’nın değiştirilerek, bunun mümkün kılınması(m.177) * Sözlü yargılamanın tebliği zorunluluğunun kaldırılması ve tahkikatın bittiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilebilmesi (m.186) * Ticari defterlerle ispat bakımından tartışmalı “ilgili hususta hiç bir kayıt içermemesi” ibaresinin “diğer tarafın ticari …

İmar Affı/Barışı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İMAR AFFI/BARIŞI NEDİR? İmar mevzuatına veya ruhsatına aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların sorunlarının çözülmesidir. Hedef vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmak. İMAR AFFI/BARIŞINDAN HANGİ YAPILAR FAYDALANACAK? 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı …

“Kısa çalışma ödeneği” nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel …

Türk Lirası’nın değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı

Menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. DÖVİZLE KİRAYA SON Söz konusu karara göre, Türkiye’de …