ENERJİ HUKUKU

ENERJİ HUKUKU

Elektrik, doğalgaz ve petrol piyasalarında yapılan her türlü enerji yatırımına yönelik çeşitli konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Yine Büromuz enerji piyasasında yapılan özelleştirmeler, arazi tahsisleri, yenilenebilir enerji ve diğer enerji yatırımları için mevcut teşvikler, üretim, OSB üretim, otoprodüktör, otoprodüktör grubu, toptan satış, dağıtım, OSB dağıtım, perakende satış, ithalat, ihracat depolama, CNG, bayilik, taşıma, madeni yağ, serbest kullanıcı, rafinerici, işleme tipi lisanslandırmalar, proje finansmanı, lisans devirleri, fiyatlandırma ve tarife uygulamaları, ikili, grup, yerel ve sınır ötesi enerji satış sözleşmeleri, alt-yapı paylaşımı ve benzer pek çok konuda danışmanlık hizmeti sunmakta ve müvekkillerine EPDK nezdinde yapılacak işlemler konusunda temsil hizmeti vermektedir.

Ayrıca büromuz enerji yatırımcılarına vergi konuları da dahil olmak üzere karşılaştıkları idari yaptırım ve hukuki uyuşmazlıkların çözümünde, idari makamlar, tahkim kurulları ve mahkemeler önünde temsil hizmeti de sunmaktadır.